บริการขนส่งสินค้าด่วนพิเศษ

บริการขนส่งสินค้าด่วนพิเศษ

การจัดส่งเอกสาร พัสดุและสินค้าที่มีน้ำหนักมากแบบเร่งด่วนไปทั่วโลก

บริการภายในประเทศ

บริการภายในประเทศ

การบริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งเป็นการบริการที่ปลอดภัยและคุ้มค่า

บริการขนส่งสินค้าอันตราย

บริการขนส่งสินค้าอันตราย

การกระจายสินค้าแบบเร่งด่วนระหว่างประเทศรวมถึงการบรรจุหีบห่อ และการออกเอกสารใบรับรองไปยังสถานที่ปลายทางตามที่กำหนด

บริการนำเข้าสินค้าด่วนพิเศษ

บริการนำเข้าสินค้าด่วนพิเศษ

การบริการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ เพื่อนำเข้าสินค้าต่าง ๆ จากต่างประเทศ

บริการขนส่งด่วนที่สุด

บริการขนส่งด่วนที่สุด

การบริการระดับชั้นเยี่ยมในการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสินค้าต่าง ๆ แบบด่วนที่สุดในเที่ยวบินถัดไป

บริการแจกสิ่งพิมพ์

บริการแจกสิ่งพิมพ์

ระบบบริหารจัดการห้องจดหมายและการบริการแจกเอกสารสิ่งพิมพ์ เพื่อช่วยลดเวลา ต้นทุนและทรัพยากรต่าง ๆ

บริการการบริหารจัดการสินค้าส่งคืน

บริการการบริหารจัดการสินค้าส่งคืน

โซลูชันการประมวลผลข้อมูลสินค้าส่งคืนที่สะดวกง่ายดายด้วยโซลูชันใหม่ล่าสุด

บริการคลังสินค้า

บริการคลังสินค้า

การบริการคลังสินค้าที่ช่วยบริหารจัดการคำสั่งจัดส่งสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง